เพิ่มสิทธิประโยชน์ คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

สำนักงานประกันสังคม เผยปรับปรุงหลักเกณฑ์ พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 ทางเลือกเพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ในการเกิดสิทธิและเพิ่มความคุ้มครองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง หรือเป็นกิจการของตัวเอง เช่น หาบเร่แผงลอย ขับรถรับจ้าง หรือทำสวนไร่ ตามมาตรา 40 ของกฎหมายสังคม

จากเดิม 2 ทางเลือก เพิ่มเป็น 3 ทางเลือก และได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เช่น กรณีเจ็บป่วยนอนรักษาตัวที่สถานพยาบาลจะได้รับสิทธิ์และเงินชดเชยจากเดิม 200 บาท เพิ่มเป็น 300 บาท ส่วนกรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยวันละ 200 บาท และเพิ่มการรับเงินทดแทนการขาดรายได้รวมกันเป็นไม่เกิน 90 วันต่อปี ส่วนทางเลือกที่ 3 จะเพิ่มการรับเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน และเพิ่มเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิตจากเดิมเดือนละ 2 หมื่นบาท เพิ่มเป็นเดือนละ 4 หมื่นบาท รวมทั้ง เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท และเมื่อเกษียณและจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนรัฐจะให้เงินบำเหน็จอีก 10,000 บาท การปรับปรุงครั้งนี้ ทางรัฐบาลได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั้ง 138 สาขาทั่วประเทศ หรือสมัครได้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาท์เตอร์เซอวิต สนักงานประกันสังคม หรือธนาคารต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

You may also like