สั่งจีไอทีเเตรียมพร้อมเป็นฮับการค้าอัญมณีฯโลก

“สนธิรัตน์” สั่งจีไอทีเตรียมความพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของโลก นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ   (จีไอที)ว่า มอบหมายให้ สถาบันจีไอทีเร่งจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 61

ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีฯให้เป็นสากลและเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้ยังที่มอบหมายให้จีไอทีดำเนินการเร่งด่วน ในปี 61ในด้าน การพัฒนาผู้ประกอบการใน 6 ภูมิภาค เริ่มจากตำบลด่านเกวียน จ.นครราชสีมา และจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น  สุโขทัย น่าน เชียงใหม่ สุรินทร์ จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี  เพื่อผู้ประกอบการสามารถผลิตและออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตรงความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ “สถาบันฯ เร่งออกแบบและจัดทำหลักสูตรด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ให้ความรู้ แบบครบวงจรทั้งด้านการผลิต การออกแบบทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ  พร้อมทั้งประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัญมณีและเครื่องประดับต่อไปอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งเน้นให้สถาบันที่เน้นการเรียนการสอนทั้งด้านเทคนิค การผลิต การออกแบบ และการสร้างแบรนด์ และยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนเพชร พลอยที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยสอนตั้งแต่ระดับช่างฝืมือ พนักงานขาย ไปจนถึงผู้ประกอบการ,  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโลหะมีค่า โดยวิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า และการนำระบบฮอลล์มาร์ค มาใช้ในประเทศไทย โดยการสมัครใจ และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 

You may also like