ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียวเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยปี พ.ศ. 2447 และมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง หรืออ๊ามบู๊ตึ๊ง (คำว่า “อ๊าม” เป็นคำที่ชาวภูเก็ตใช้เรียกแทนคำว่าศาลเจ้า) หรืออาจรู้จักกันในฐานะมูลนิธิเทพราศี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊ง อย่างไรก็ตาม ความเป็นมาของศาลเจ้าบางเหนียวนั้นก็ยังคงน่าสนใจ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ชาวภูเก็ตให้ความสำคัญอยู่เสมอ

ศาลเจ้าบางเหนียวนับเป็นศาลเจ้าที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าศาลเจ้าจะเป็นซุ้มประตูรูปมังกรในศิลปะแนวจีน เมื่อมาถึงทางเข้าด้านหน้าจะพบรูปปั้นสิงโตสองตัวประทับอยู่ และภายในศาลเจ้านั้นสวยงามด้วยรูปวาดด้วยสีน้ำรูปสัตว์นำโชคของจีน และเรื่องราววรรณกรรมของจีนที่ปรากฏอยู่บนผนังรอบ ๆ เมื่อผนวกกับเสาทุกต้นอันเป็นประติมากรรม ผสมผสานกับรูปปั้นมังกรพันรอบเสาแล้ว ยิ่งทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้แลดูวิจิตรพิสดารมากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

You may also like