ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น

ในช่วงฤดูร้อนนี้ความจุของระบบผลิตไฟฟ้าสำรองอยู่ที่ร้อยละ 30 ซึ่งเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ทุกคนมั่นใจได้ว่ากนต. จะดูแลระบบผลิตพลังงานและจัดหาระบบให้ตรงตามความต้องการ เขากล่าวพร้อมกระตุ้นให้ทุกคนประหยัดพลังงานโดยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ฤดูร้อนของประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพัน

ธ์และคาดว่าดาวพุธจะมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 42-43 องศาเซลเซียสในแม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากนครสวรรค์และกาญจนบุรีในขณะที่ภาคใต้และกรุงเทพสามารถสัมผัสได้ ถึง 39 องศาเซลเซียส เมื่อสภาพอากาศร้อนแรงผู้คนมักจะอยู่ข้างในและหมุนตัวเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นอื่น ๆ ขึ้นมาซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน

You may also like