ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้เรียกร้องให้ บริษัทยักษ์พลังงานกลุ่มปตท. และกระทรวงพลังงานรวมตัวกันเพื่อหามาตรการเพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นของผู้มีรายได้น้อย นายสมคิดกล่าวถึงภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นต่อคนงานเช่นคนขับรถแท็กซี่และผู้ขับขี่รถแท็กซี่ขณะที่เขาส่งมอบนโยบายให้กับปตท. และขอเรียกร้องให้มาตรการบรรเทาทุกข์ออกมาภายในสามเดือน

นอกจากนี้เขายังขอให้ปตท. ช่วยรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศท่ามกลางแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น เขากล่าวว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจะร่วมกันจัดทำแผนนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจของปตท. รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้จะยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น แต่รัฐบาลก็ยังคงใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อช่วยบรรเทารายได้ที่มีรายได้น้อยลงหากสถานการณ์เลวร้ายลง

You may also like